Koch
Join our Talent Network
Skip to main content
We're prepping for scheduled maintenance! Application submissions will be closed from 11:00 pm EST Friday to 9:00 am EST on Saturday.

Paint Technologist - Technolog Lakierni

Description

When you are looking at a city’s skyline or any of the latest cars and trucks, chances are you’re seeing our products. Through Guardian Glass, a Guardian Industries company, we make high- performance, energy efficient glass for homes and buildings. 

SRG Global™, a Guardian Industries company, makes automotive trim products that define a vehicle’s DNA and help improve fuel efficiency. And perhaps most of all, we make the ideas, formulas and processes that make these products possible. Guardian Industries is 18,000 people working to make products that improve people’s lives! 

To learn more visit our website at: https://www.guardian.com


For our Manufacturing plant in Bolesławiec we are hiring a

PAINT TECHNOLOGIST - TECHNOLOG LAKIERNI


What You Will Do In Your Role - Główne zadania i odpowiedzialności

 • nadzór pośredni nad kontrolą procesu - zapewnienie parametrów produkcyjnych, współpraca z UR 
 • koordynowanie działań firmy czyszczącej 
 • nadzór i kontakt z dostawcami farb i chemikaliów 
 • realizacja celów jakościowych klienta 
 • testowanie materiałów lakierniczych 
 • przygotowywanie reklamacji dotyczących złej jakości dostaw 
 • wdrażanie nowych kolorów 
 • tworzenie i aktualizacja instrukcji stanowiskowych i formularzy 
 • współudział w tworzeniu i aktualizacji Planów Kontroli, FMEA 
 • szkolenie nowych pracowników (kontrola procesu) i współudział w tworzeniu programów szkolenia dla pozostałych pracowników lakierni 
 • nadzór nad stanami magazynowymi materiałów lakierniczych 
 • inicjowanie działań związanych z wyjaśnianiem niezgodności zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • inicjowanie działań związanych z usprawnieniami procesów, redukcją kosztów, poprawą bezpieczeństwa pracy 


The Experience You Will Bring - Wymagane kompetencje i kwalifikacje

Requirements:

 • szkoła wyższa, preferowany kierunek techniczny 
 • 3 lata na stanowisku związanym z procesami produkcyjnymi w branży automotive 
 • język angielski na poziomie komunikatywnym (B2), znajomość programów komputerowych (MS Office, SAP – SCOOP – SQP) 
 • znajomość narzędzi lean (5S, 8D, Kaizen, 7 strat, 5why, diagram Ishikawy, convergency, PDCA, A3), zasady bezpieczeństwa (6 NN, LOTO, 5 filarów bezpieczeństwa) 


What Will Put You Ahead

 • Wymagania jakościowe w laboratorium, zabrudzenia w procesie lakierowania, metodologia zatwierdzania nowych próbek farby (Paint In), analiza defektów, PPCM (Paint Process Control Management), program do rejestrowania wad produkcyjnych - SQP, przygotowanie powierzchni detali do lakierowania, przygotowanie i aplikacja materiałów lakierniczych, proces lakierowania, wiedza dotycząca produktów 
 • Wiedza techniczna związana z utrzymaniem ruchu: Czyszczenie linii lakierniczej, serwis myjki (Power Wash), jednostki przygotowania powietrza (air units), system wentylacji w lakierni, system podawania materiału (1K i 2K), system filtracji system sterowania linią lakierniczą, wyposażenie laboratorium 


#LI-JJJ74

Sign up for our talent network.

Not ready to apply? Take a minute to sign up to receive notifications on opportunities that match your interests.

Sign Up Now
Our teams around the globe are finding innovative solutions to the COVID-19 pandemic. See how