Koch
Join our Talent Network
Skip to main content

Paint Programmer - Programista Robotów

Description

When you are looking at a city’s skyline or any of the latest cars and trucks, chances are you’re seeing our products. Through Guardian Glass, a Guardian Industries company, we make high- performance, energy efficient glass for homes and buildings. 

SRG Global™, a Guardian Industries company, makes automotive trim products that define a vehicle’s DNA and help improve fuel efficiency. And perhaps most of all, we make the ideas, formulas and processes that make these products possible. Guardian Industries is 18,000 people working to make products that improve people’s lives! 

To Learn more visit our website at: https://www.guardian.com


For our manufacturing plant in Bolesławiec we are hiring a

Paint Programmer - Programista Robotów  


What You Will Do In Your Role - Główne zadania i odpowiedzialności

 • zabezpieczenie produkcji pod względem prawidłowego lakierowania - odpowiednie aplikacje, programy lakiernicze, korekty bieżących programów 
 • utrzymanie ruchu robotów 
 • wdrażanie nowych projektów lakierni 
 • wsparcie dla UR przy tematach związanych z automatyką linii 
 • nadzór techniczny nad nowymi inwestycjami związanymi ze sprzętem lakierniczym 
 • archiwizacja programów i parametrów lakierniczych 
 • wdrażanie nowych kolorów 
 • tworzenie i aktualizacja instrukcji stanowiskowych 
 • tworzenie Planów Kontroli, FMEA 
 • szkolenie nowych pracowników 
 • inicjowanie i prowadzenie akcji korygujących 
 • nadzór nad stanami magazynowymi i zamówieniami części zamiennych do robotów 


The Experience You Will Bring - Wymagane kompetencje i kwalifikacje

Requirements:

 • szkoła wyższa, preferowany kierunek techniczny 
 • 3 lata na stanowisku związanym z procesami produkcyjnymi w branży automotive 
 • język angielski na poziomie komunikatywnym (B2)
 • znajomość programów komputerowych (MS Office, SAP – SCOOP – SQP), znajomość języków programowania (rapid, C++) 
 • znajomość narzędzi lean (5S, 8D, Kaizen, 7 strat, 5why, diagram Ishikawy, convergency, PDCA, A3), zasady bezpieczeństwa (6 NN, LOTO) 
 • uprawnienia elektryczne do 1kV, Strefy zagrożone wybuchem, zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym, środki ochrony dróg oddechowych, praca z rozpuszczalnikami, LOTO, BHP


What Will Put You Ahead

 • Wiedza techniczna związana z utrzymaniem ruchu: mechanika pomp zębatych i regulatorów przepływu, serwis opalarek, wzorcowe metody utrzymania ruchu, serwis aplikatorów lakierniczych, obsługa przenośników, szafy sterownicze, obsługa aplikatorów elektrostatycznych, pneumatycznych i adapterów, miksery 2K, okresowe przeglądy serwisowe robotów, archiwizacja systemu robotów, wyposażenie laboratorium
 • Wiedza techniczna związana z aplikacjami: Wymagania jakościowe w laboratorium, zabrudzenia w procesie lakierowania, przygotowanie materiałów lakierniczych, metodologia zatwierdzania nowych próbek farby (Paint In), analiza defektów, PPCM (Paint Process Control Management), program do rejestrowania wad produkcyjnych - SQP, programowanie robotów on-line, programowanie robotów off-line, wdrażanie programów do robotów lakierniczych, dobre praktyki opalania, wiedza dotycząca produktów lakierowanych, analiza defektów lakierniczych, przygotowanie powierzchni detali do lakierowania, przygotowanie i aplikacja materiałów lakierniczych, proces lakierowania, dopasowanie kolorów, zmiany kolorów (podkład, baza, lakier), obsługa i kalibracja opalarek, działanie mieszalni, systemy PLC


#LI-JJJ74


Sign up for our talent network.

Not ready to apply? Take a minute to sign up to receive notifications on opportunities that match your interests.

Sign Up Now
Our teams around the globe are finding innovative solutions to the COVID-19 pandemic. See how